Do’s and Don’ts voor goede samenwerking

Klik hier voor meer info

Do’s and Don’ts voor goede samenwerking

Hoe kom je tot een goede samenwerking? Of je nu met je werkgever, de OR of medewerkers in gesprek gaat, met deze tips kom je in ieder geval goed binnen.

Hoe kom je tot een goede samenwerking? Of je nu met je werkgever, de OR of medewerkers in gesprek gaat, met onderstaande tips kom je in ieder geval goed binnen.

Do's

 • Bedenk voordat je in gesprek gaat of een presentatie houdt wat je wilt bereiken.
 • Stem je argumenten af op de persoon die je voor je hebt. Wat is zijn/haar belang? Sluit aan bij de denkbeelden van deze persoon.
 • Voer een gesprek in een ontspannen sfeer. Neem er een kop koffie of thee bij.
 • Maak voldoende tijd vrij om in gesprek te gaan.
 • Benadruk de gezamenlijke belangen.
 • Houd belanghebbenden op de hoogte van ontwikkelingen.
 • Grijp actualiteiten aan om een onderwerp te agenderen.
 • Geef ook eens een compliment voor wat er goed gaat.

Dont's

 • Richten op zaken van ondergeschikt belang.
 • Wordt geen arbopolitie! Adviseer zonder vingerwijzen.
 • Teveel willen doen in te weinig tijd.
 • Alleen maar vragen om meer geld.
 • Alleen de kosten benadrukken. Geef aan wat iets oplevert; wat de waarde is.
 • Alles zelf op willen lossen.
 • Geef niet te snel op! Vaak is een lange adem nodig om zaken voor elkaar te krijgen.

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO