Preventie op de kaart Presentaties

Klik hier voor meer info

Preventie op de kaart Presentaties

Je kunt een presentatie downloaden. Hiermee heb je een uitgangspunt dat je verder zelf kunt aanpassen aan de specifieke situatie in jouw organisatie. Hieronder staan tips om de presentatie aan te passen:

 • De lay-out is neutraal gehouden. Plak er zelf je bedrijfslogo in, of kopieer de presentatie naar de eigen bedrijfshuisstijl.
 • Vul gegevens in bij de teksten [tussen vierkante haken].
 • Vul zelf de presentatie aan met extra sheets als je meer wilt vertellen.
 • Maak gebruik van de ‘voorbeelden’ in deze toolbox om je presentatie verder aan te kleden met aansprekende voorbeelden, grappige situaties en serieuze waarschuwingen.
 • Bekijk de do’s and don’ts voor tips om de presentatie aan te laten sluiten op de doelgroep.
 • In de notities bij de slides zijn nog extra tips opgenomen.

Toelichting presentatie werknemers

Deze presentatie kun je gebruiken om je collega’s te informeren over veilig en gezond werken in de organisatie. Na een inleiding ga je in op de 2 of 3 belangrijkste aandachtspunten in de organisatie, welke risico’s die met zich meebrengen en welke maatregelen er zijn genomen.

 • In de presentatie zijn slides opgenomen voor alle risico’s. Kies zelf over welke risico’s in de organisatie je het wilt hebben. Kijk daarvoor ook in de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De andere slides kun je verwijderen of verbergen.
 • Heb je geen RI&E? Ga dan eerst in gesprek met de werkgever om een RI&E uit te voeren. Zie ook rie.nl voor meer informatie.
 • Beperk je tot 2 of 3 risico’s die je tijdens de presentatie behandelt. Zo behoud je de aandacht en blijft de boodschap beter hangen. Kies de belangrijkste risico’s uit en geef eventueel later nog eens een presentatie waarin je op andere risico’s ingaat.
 • Vul de maatregelen in die in de organisatie zijn genomen (zie het Plan van Aanpak) en geef daar toelichting bij.

Toelichting presentatie werkgever, personeelszaken (HR) en Ondernemingsraad (OR)

Deze presentatie kun je gebruiken om in gesprek te gaan met de werkgever, personeelszaken en OR. Natuurlijk is wat je bespreekt ook afhankelijk van de stand van zaken op het gebied van veilig en gezond werken in de organisatie.

 • Vul de presentatie aan met specifieke vragen die je hebt aan je werkgever, HR-functionaris of de OR.

Een presentatie helpt om in de organisatie aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Kies hieronder of je een presentatie wilt geven aan je collega’s of aan je werkgever, HR of OR. Je kunt vervolgens de presentatie downloaden en verder aanpassen. Lees de toelichting voor tips.

Doelgroep

Werknemers

informeren over veilig en gezond werken

Download als .ppt

Deze presentatie kun je gebruiken om je collega’s te informeren over veilig en gezond werken in de organisatie. Na een inleiding ga je in op de 2 of 3 belangrijkste aandachtspunten in de organisatie, welke risico’s die met zich meebrengen en welke maatregelen er zijn genomen. In de notities van de powerpoint staan extra tips en toelichting.

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO