Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere twee maanden automatisch een email met daarin de agenda voor die periode. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere twee maanden wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

 1. waarom een onderwerp belangrijk is
 2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
 3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Jan Harmen Kwantes: jan_harmenkwantes@tno.nl.

Preventie op de kaart Presentaties

Je kunt een presentatie downloaden. Hiermee heb je een uitgangspunt dat je verder zelf kunt aanpassen aan de specifieke situatie in jouw organisatie. Hieronder staan tips om de presentatie aan te passen:

 • De lay-out is neutraal gehouden. Plak er zelf je bedrijfslogo in, of kopieer de presentatie naar de eigen bedrijfshuisstijl.
 • Vul gegevens in bij de teksten [tussen vierkante haken].
 • Vul zelf de presentatie aan met extra sheets als je meer wilt vertellen.
 • Maak gebruik van de ‘voorbeelden’ in deze toolbox om je presentatie verder aan te kleden met aansprekende voorbeelden, grappige situaties en serieuze waarschuwingen.
 • Bekijk de do’s and don’ts voor tips om de presentatie aan te laten sluiten op de doelgroep.
 • In de notities bij de slides zijn nog extra tips opgenomen.

Toelichting presentatie werknemers

Deze presentatie kun je gebruiken om je collega’s te informeren over veilig en gezond werken in de organisatie. Na een inleiding ga je in op de 2 of 3 belangrijkste aandachtspunten in de organisatie, welke risico’s die met zich meebrengen en welke maatregelen er zijn genomen.

 • In de presentatie zijn slides opgenomen voor alle risico’s. Kies zelf over welke risico’s in de organisatie je het wilt hebben. Kijk daarvoor ook in de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De andere slides kun je verwijderen of verbergen.
 • Heb je geen RI&E? Ga dan eerst in gesprek met de werkgever om een RI&E uit te voeren. Zie ook rie.nl voor meer informatie.
 • Beperk je tot 2 of 3 risico’s die je tijdens de presentatie behandelt. Zo behoud je de aandacht en blijft de boodschap beter hangen. Kies de belangrijkste risico’s uit en geef eventueel later nog eens een presentatie waarin je op andere risico’s ingaat.
 • Vul de maatregelen in die in de organisatie zijn genomen (zie het Plan van Aanpak) en geef daar toelichting bij.

Toelichting presentatie werkgever, personeelszaken (HR) en Ondernemingsraad (OR)

Deze presentatie kun je gebruiken om in gesprek te gaan met de werkgever, personeelszaken en OR. Natuurlijk is wat je bespreekt ook afhankelijk van de stand van zaken op het gebied van veilig en gezond werken in de organisatie.

 • Vul de presentatie aan met specifieke vragen die je hebt aan je werkgever, HR-functionaris of de OR.

Do’s and Don’ts voor goede samenwerking

Hoe kom je tot een goede samenwerking? Of je nu met je werkgever, de OR of medewerkers in gesprek gaat, met deze tips kom je in ieder geval goed binnen.

Samenwerkposter

Samenwerken begint met contact leggen. Zorg er daarom voor dat de verschillende gesprekspartners en ook de medewerkers weten wie je bent en wat je doet. Door te weten wat de belangen zijn van je gesprekspartner, kun je bepalen welke argumenten kunnen helpen om de ander in beweging te krijgen.

De samenwerkposter geeft per doelgroep aan wat hun belangen zijn, waarom ze belangrijk zijn als gesprekspartner en hoe je ze in beweging krijgt.

Ook interessant om te gebruiken in de communicatie:

Filmpjes: samenwerken en communiceren

Op het Youtube-kanaal van inPreventie vind je verschillende filmpjes met tips voor preventiemedewerkers op het gebied van samenwerking en communicatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere Samenwerken met de bedrijfsarts en Adviseren zonder vingerwijzen.

Kosten-Baten Tool

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Het kosten-baten-overzicht van de RI&E laat zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Met name als je in gesprek gaat met management, HR of OR, zijn dit vaak belangrijke argumenten.

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten besparen door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdragen aan de medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

Voorbeelden uit de praktijk

De voorbeelden kun je gebruiken om een situatie te illustreren, bijvoorbeeld bij een presentatie. In dit overzicht zijn alleen voorbeelden opgenomen zonder commerciële doelstellingen. Je kunt ook zelf verder zoeken naar specifieke voorbeelden.

Disclaimer

Op afbeeldingen, filmpjes en artikelen rusten auteursrechten. Vermeld altijd de bron als je een afbeelding of filmpje gebruikt. Wil je een van de voorbeelden op grotere schaal gebruiken? Vraag dan bij de eigenaar om schriftelijke toestemming voor het gebruik.

Zelf goede voorbeelden?

Heb je goede voorbeelden die we mogen opnemen in dit overzicht? Stuur die dan door aan Nicole de Koning: nicole.dekoning@tno.nl. Voorbeelden met een commerciële doelstelling worden niet opgenomen.

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO