Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
2021
Deze maand in de spotlight Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. Bij blootstelling kunnen zij de gezondheid van medewerkers aantasten. Covid-19 laat zien dat het van belang is om bewust te zijn van de risico’s die virussen, maar ook andere biologische agentia kunnen veroorzaken. Biologische agentia komen in veel bedrijven en sectoren voor. Risico’s variëren van infecties en tijdelijke luchtwegklachten, tot ernstige allergieën die niet meer over gaan, vergiftiging of kanker. Blootstelling kan directe gevolgen hebben, maar klachten kunnen zich ook pas na jaren openbaren.

Het is belangrijk om risico’s van biologische agentia goed te inventariseren en maatregelen te nemen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Let specifiek op risico’s voor kwetsbare groepen, zoals zwangeren of werknemers met luchtklachtproblemen of een zwak immuunsysteem. In veel arbocatalogi zijn preventieve maatregelen voor biologische agentia beschreven. Goede voorlichting over de risico’s, juist ook op de lange termijn, is van belang om te zorgen dat medewerkers de maatregelen serieus opvolgen. Besteed hier met regelmaat aandacht aan.

Meer informatie

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO