Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere twee maanden automatisch een email met daarin de agenda voor die periode. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere twee maanden wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Jan Harmen Kwantes: jan_harmenkwantes@tno.nl.

2022
Deze maand in de spotlight Elkaar aanspreken op veiligheid

Werken is goed voor je gezondheid. We worden er gelukkig van. Werk zorgt voor structuur, regelmaat, sociale contacten en ‘ertoe doen’. Maar dit is niet altijd het geval en niet voor iedereen weggelegd. Werk kan lichamelijk of geestelijk (te) zwaar zijn. En mensen kunnen in hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen, overbelasting, lawaai, nachtwerk of werkdruk. Iedere dag zetten veiligheids- en gezondheidsprofessionals zich in om de werkvloer in Nederland nog veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, arbodeskundigen, preventiemedewerkers, inspecteurs en beleidsmakers.

Randvoorwaarden voor gezond en veilig werk-gedrag
Veilig en gezond werken draait vaak om gedrag. Gedrag van de werkgever die (al dan niet) besluit beleid in te richten of interventies in gang te zetten. Gedrag van lijnmanagers om maatregelen te treffen of als rolmodel het goede voorbeeld geven. Maar ook gedrag van werknemers om instructies te volgen, protocollen na te leven en hulpmiddelen te gebruiken. Hoe pak je dat aan?

CREËER DRAAGVLAK MET EEN PARTICIPATIEVE AANPAK
Een belangrijk struikelblok bij de implementatie van maatregelen is een gebrek aan draagvlak onder medewerkers. Een effectieve manier om wél draagvlak te borgen en de veranderbereidheid te vergroten, is door bij de opzet of ontwikkeling van de aanpak medewerkers te betrekken.

BLIJF VERANDERING PRIORITEIT GEVEN
Een ander belangrijk knelpunt bij implementatie van maatregelen in organisaties, is dat organisaties altijd in verandering zijn. Een manier om te borgen dat de verandering prioriteit behoudt, is het aanstellen van een procesbegeleider. Dit is iemand die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk uitvoeren en implementeren van de aanpak.

ANTICIPEER OP BELEMMERINGEN
Bij het ontwikkelen van een aanpak wordt vaak in een te laat stadium nagedacht over de implementatie. Bepaal daarom vooraf welke actoren allemaal een rol spelen bij de implementatie en welk gedrag van hen wordt verwacht. Anticipeer op mogelijke belemmeringen en stel vast welke acties nodig zijn om deze belemmeringen te voorkomen of omzeilen.

Tot slot is ook goede communicatie essentieel. Zonder duidelijke en heldere communicatie is het bijna onmogelijk om draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat de geplande maatregelen ook worden geïmplementeerd en daadwerkelijk gebruikt zoals bedoeld. Het is belangrijk om stil te staan bij de timing van de communicatie en de manier waarop gecommuniceerd wordt.

Je kunt op verschillende manieren het gesprek starten over de veiligheid van jouw organisatie.

  • Nodig collega’s uit om zelf na te denken over de mogelijke gevaren van hun werk en oplossingen daarvan.
  • Bespreek de RI&E, waar kan het misgaan en met welke risico’s kun je rekening houden?
  • Welke veiligheidsregels zijn er van toepassing? Zorg ervoor dat collega’s ze kennen.
  • Creëer een veilige ruimte om elkaar op veiligheid aan te spreken.
  • Zet NAPO in ter voorlichting en om het gesprek te starten.
Meer informatie
Events
19 - 25 september Nationale vitaliteitsweek
19 - 25 september Week van het werkgeluk
26 - 30 september Valpreventieweek
10 - 16 oktober Week van de veiligheid

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO