Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
2021
Deze maand in de spotlight Preventiemedewerker: zet jezelf op de kaart

Als preventiemedewerker speel je een coördinerende en verbindende rol op het gebied van gezond en veilig werken. Om die rol goede invulling te kunnen geven, is een goede samenwerking nodig met het management, arbodeskundigen, medewerkers, P&O en eventueel de OR. Als het centrale aanspreekpunt voor veilig en gezond werken is het dan ook belangrijk dat die partijen je allemaal weten te vinden. Zorg dat ze weten wat je doet en waarvoor ze bij je terecht kunnen.

Door regelmatig (kort) overleg in te plannen en in gesprek te gaan over gezond en veilig werken, houd je het onderwerp levend. Met bijvoorbeeld management kun je op vaste momenten overleg inplannen. Met collega’s kun je arbo-onderwerpen tijdens werkoverleg ter sprake brengen, maar je kunt ook eens wat vragen stellen met een kop koffie of tijdens de lunch. Zo blijft het luchtig en kun je op een informele manier een beeld krijgen van wat er speelt en waar men zich wel of niet druk over maakt. Dat zijn dan weer aanknopingspunten voor verdere actie.

Meer informatie

Tools:

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO