Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Het is vanuit de Arbowet verplicht om een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, oftewel een PAGO, aan te bieden aan werknemers. In het PAGO wordt gekeken naar werkgerelateerde risico’s voor de gezondheid. De risico’s die uit de RI&E naar voren komen, worden hierin opgenomen. Het is voor een werknemer in de meeste gevallen overigens niet verplicht om ook deel te nemen aan het PAGO, tenzij dit in een wet of in de cao is vastgelegd.

Er ontstaat nog weleens verwarring met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het PMO is geen wettelijke verplichting. In veel gevallen bestaat een PMO uit een PAGO met aanvullend onderzoek naar de algehele gezondheid van de werknemer. Vaak worden er ook lifestyle-elementen aan toegevoegd. Door het aanbieden van een PMO voldoet een werkgever meestal ook aan de PAGO-verplichting. Daarom wordt in het kader van de wettelijke verplichting ook regelmatig over een PMO gesproken. Maar let wel op: soms bevat een PMO (bijna) geen werkgerelateerd gezondheidsonderzoek. In dat geval kan het PMO ook niet als PAGO worden ingezet en is ook niet aan de PAGO-verplichting voldaan.

Events
13 januari Clean off your desk

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO