Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Snijden

Snijgevaar komt in veel verschillende branches voor. Machines met bewegende delen of scherpe of zware voorwerpen vormen altijd een risico. Messen, of het nu om horecamessen in een keuken of stanleymessen in een magazijn gaat, vormen uiteraard ook een risico.

Al snel bestaat de neiging om naar persoonlijke beschermingsmiddelen te grijpen, maar er zijn meer mogelijkheden om de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat bij ongevallen met machines de meest voorkomende oorzaak is dat er onvoldoende afscherming was. Ook goed en tijdig onderhoud werkt preventief. Bij storingen in machines is men eerder geneigd om ‘even snel’ een onconventionele actie uit te voeren, bijvoorbeeld een blokkade in een machine lostrekken. Zorg voor goede instructies en toezicht bij het werken met machines.

Het werken met messen is in bijvoorbeeld de horeca vaak niet te voorkomen. Goede PBM’s, met name handschoenen, zijn van belang. Daarnaast speelt werkdruk een grote rol bij snij-ongevallen. Daarover volgende maand meer…

Meer informatie

Knel-, snij-, of pletgevaar – inPreventie
PBMwijzer – Arbo Online
Arbeidsongevallen 2017 – VeiligheidNL
Feiten en cijfers machinesongevallen – RIVM

Events
28 februari Wereld RSI-dag

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO