Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en externe expertise

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een complex onderwerp. Onder PSA vallen onder andere werkdruk, agressie, pesten en discriminatie. Het is lastig om concrete grenzen aan te geven en het effect van PSA is bij iedereen anders. PSA is een vast onderdeel in de RI&E en bedrijven zijn verplicht om maatregelen te nemen tegen PSA.

Als er problemen zijn op het gebied van PSA, kan het raadzaam zijn om externe expertise in te roepen. Arbeids- en organisatiedeskundigen (A&O’ers) zijn gespecialiseerd in onder andere werkdruk. A&O’ers richten zich niet zozeer op het individu, maar bekijken risico’s en eventuele bestaande problemen binnen de bredere context van de organisatie. Daarbij kijken zo ook naar invloeden van processen en factoren binnen groepen, afdelingen en het bedrijf. Zo kunnen A&O’ers zorgen voor een passende, integrale aanpak van PSA.

Meer informatie

Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting – Monitor Arbeid
Werkdruk – Arboportaal
Beroepsvereniging voor arbeids- en organisatiedeskundigen (BAenO)

 

Tools
Werkdrukkompas – inPreventie
Werkdrukwegwijzer – TNO
Arbodeskundige hulp – inPreventie

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO