Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Het plan van aanpak

Het plan van aanpak is onlosmakelijk verbonden aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het plan van aanpak worden de acties vastgelegd die volgen uit de inventarisatie en evaluatie. Hierbij wordt een prioritering aangebracht. Sommige acties zijn zo belangrijk dat ze direct moeten worden uitgevoerd. Ook eenvoudig uit te voeren acties kunnen op korte termijn worden opgepakt. Andere acties vragen om meer voorbereiding of vragen om grotere investeringen. Hiervoor moet een realistische planning worden gemaakt, waarbij de belangrijkste punten als eerste worden opgepakt.

Een goed plan van aanpak is concreet. Dat betekent dat per actie wordt aangegeven wat er precies moet gebeuren, wie dat gaat doen en wanneer dat moet gebeuren. Maak dat allemaal zo concreet mogelijk, zodat het mogelijk is om mensen aan te spreken op acties. Dus benoem de persoon die een actie moet uitvoeren (niet een afdeling) en zet er een datum bij (niet: het voorjaar). Het plan van aanpak dient, als onderdeel van de RI&E, te worden getoetst, tenzij er sprake is van toetsingsvrijstelling (zie informatie over toetsing). Betrek ook de OR of de personeelsvertegenwoordiging. Zij hebben instemmingsrecht op de RI&E en het plan van aanpak.

Meer informatie

Plan van aanpak – Steunpunt RI&E
Plan van aanpak – Preventiemedewerker.net
Toetsen RI&E en plan van aanpak – Steunpunt RI&E
Instemmingsrecht RI&E en plan van aanpak – Steunpunt RI&E

Tools
Branche-rie-instrumenten – Steunpunt RI&E
Voorbeeldschema Plan van aanpak – Rendement

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO