Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Tijdelijke werknemers en vrijwilligers

In september starten bij veel bedrijven weer stagiairs en wellicht wordt er in het bedrijf gewerkt met een flexibele schil van zzp’ers, uitzendkrachten of vrijwilligers. Bijna 40% van alle werkenden in Nederland valt tegenwoordig binnen de flexibele schil. Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers, dus ook tijdelijke krachten. Bij zzp’ers geldt dit ook maar alleen indien de werkgever de zzp’er ook daadwerkelijk aanstuurt alsof het een eigen werknemer is. Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat uitzendkrachten een hogere kans hebben op een arbeidsongeval. Dit komt onder andere doordat zij niet bekend zijn met de omgeving en daardoor mogelijke risico’s minder goed overzien.

Zorg dat veilig en gezond werken een vast onderdeel is van de inwerkprocedure van alle medewerkers. Neem voldoende tijd om tijdelijke werknemers goed te instrueren. Loop altijd even een rondje door het bedrijf en zorg voor goede werkinstructies, begeleiding en toezicht waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan mogelijke risico’s en de maatregelen die er zijn om die risico’s te beperken.

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO