Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Robotisering

Inzet van nieuwe technologieën biedt mogelijkheden om slimmer en efficiënter te werken. Tegelijkertijd kunnen ze ondersteunen bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek. Exoskeletten (een uitwendig skelet / omhulling dat dient ter bescherming van het lichaam) en robots kunnen bijvoorbeeld helpen om lichamelijk werk lichter te maken of zwaar werk zelfs helemaal uit handen nemen. Sensoren kunnen ondersteunen bij het signaleren van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Dit soort technologieën en mogelijkheden kunnen echter ook nieuwe risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de neveneffecten van de continue bereikbaarheid die is ontstaan door laptops en smartphones, ook wel bekend onder de naam technostress. De inzet van sensoren voelt soms alsof er continu geobserveerd en gecontroleerd wordt, wat lang niet altijd als prettig wordt ervaren. Zorg daarom dat bij de introductie van nieuwe technologieën goede informatie wordt gegeven over het doel en de voordelen van een hulpmiddel of werkmethode en zorg voor goede voorlichting.

Events
21 - 27 september Week van het werkgeluk

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO