Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

 1. waarom een onderwerp belangrijk is
 2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
 3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight De STOP-strategie

Bij het nemen van maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, wordt een vaste volgorde aangehouden, die bekend staat als de STOP-strategie. Deze sluit aan op de arbeidshygiënische strategie die op basis van de Arbowet voor alle maatregelen voor veilig en gezond werken van toepassing is.

 1. Substitutie
  Vervangen van een gevaarlijke stof door een niet of minder gevaarlijk product. Let hierbij ook op innovaties die op de markt komen.
 1. Technische maatregelen
  Maatregelen die helpen om blootstelling te voorkomen, zoals een afzuiginstallatie of het afschermen van de bron.
 1. Organisatorische maatregelen
  Maatregelen die ervoor zorgen dat minder medewerkers worden blootgesteld, bijvoorbeeld door te werken in afgescheiden ruimtes. Taakroulatie kan de blootstelling per medewerker verlagen.
 2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  Hierbij kan gedacht worden aan ademhalingsbescherming, werkkleding, handschoenen.

Deze STOP-strategie is niet vrijblijvend: alleen als de investering onevenredig hoog is, kan voor een oplossing van een lager niveau worden gekozen. Bij CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene stoffen (stoffen die het erfelijk materiaal aantasten) en reproductietoxische (voor de voortplanting giftige stoffen)) is het altijd verplicht om deze stoffen te vervangen door minder gevaarlijke stoffen als die op de markt beschikbaar zijn, ongeacht de kosten.

Meer informatie

De feiten: blootstelling aan carcinogenen op het werk – Roadmap on Carcinogens
Arbeidshygiënische strategie – Arboportaal
Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen – Inspectie SZW

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO