Actiejaarplan Communiceren

Klik hier voor meer info

Actiejaarplan Communiceren

Om veilig en gezond werken levend te houden in de organisatie, is het belangrijk om het onderwerp door het jaar heen met regelmaat aan te snijden. Dit kan door elke keer een ander onderwerp onder de aandacht te brengen. Je kunt een onderwerp ook vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het Actiejaarplan Communiceren helpt je met inspiratie voor onderwerpen en concrete voorbeelden. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, ontvang je iedere maand automatisch een email met daarin de agenda voor die maand. In de mailing staan ook meer tips en kant-en-klare teksten om het onderwerp dat die maand in de spotlight staat onder de aandacht te brengen. Meld je aan voor de mailinglijst Actiejaarplan Communiceren.

Hoe het Actiejaarplan Communiceren werkt

Het Actiejaarplan Communiceren geeft voor het hele jaar een overzicht van onderwerpen die op een bepaalde dag of week onder de aandacht worden gebracht. Iedere maand wordt er een onderwerp uitgelicht om over te communiceren. Daarbij worden tips gegeven over hoe je de onderwerpen ter sprake kunt brengen en verwijzingen gegeven naar meer informatie en tools. Je kunt de maanden als pdf opslaan, of uitprinten en ophangen. Als je de kalender uitprint, zet dan bij je printerinstellingen het vinkje ‘kop-en voettekst’ uit.

Tips voor communicatie

Hebben jullie een interne nieuwsbrief of intranet? Vraag dan om elke maand of in elke uitgave een stukje te mogen schrijven. Licht daarin elke keer één onderwerp uit, bijvoorbeeld uit het Actiejaarplan Communiceren. Leg uit:

  1. waarom een onderwerp belangrijk is
  2. welke maatregelen er vanuit de organisatie zijn genomen
  3. maak concreet wat collega’s zelf kunnen doen

Aanvullingen?

Heb je aanvullingen over events of ideeën voor een onderwerp? Mail dan naar Bonny de Vries: bonny.devries@tno.nl.

2020
Deze maand in de spotlight Verantwoordelijkheid derden

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid als het gaat om niet-eigen werknemers en andere bezoekers. In de Arbowet staat dat elk bedrijf bezoekers moet beschermen tegen gevaren voor veiligheid en gezondheid.

Neem in de RI&E de maatregelen rond veiligheid voor derden op. Zorg er in ieder geval voor dat plaatsen die gevaar opleveren voor derden zijn afgeschermd en deze informatie beschikbaar wordt gesteld. Laat weten wie de preventiemedewerker is voor het geval er vragen zijn over werkomstandigheden. Als niet-eigen werknemers in het bedrijf werken, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparaties, moet de werkgever van het onderhouds- of reparatiebedrijf voorlichting geven over de arbeidsomstandigheden. Zorg dat die bedrijven over de benodigde informatie over jouw bedrijf beschikken en benoem belangrijke of specifieke risico’s en maatregelen voor de zekerheid ook nog een keer voor aanvang van de werkzaamheden.

Meer informatie

Aansprakelijkheid – Arboportaal
Arbocatalogus Agro Werken met Derden – Stigas

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Toolbox Samenwerken berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van de Toolbox Samenwerken de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2018 TNO